Terug

Activiteiten

Als vrijwilliger kunt u op veel verschillende afdelingen in het ziekenhuis een bijdrage leveren. Van het entreegebied, de poliklinieken en het gastenverblijf tot het kinderziekenhuis of het intensive care centrum. Wat past het beste bij u? Bekijk de activiteiten bij de afdelingen.

Entreegebied

Over deze afdeling

De centrale hal van het UMC Utrecht is het entreegebied van ons ziekenhuis. Hier komen patiënten en hun familie voor de eerste keer binnen. Voor een bezoek aan de polikliniek, voor opname in het ziekenhuis of voor bezoek aan iemand anders. Voor patiënten is het in een groot ziekenhuis niet altijd even makkelijk de weg te vinden.

Wat verwachten wij van u?

Als vrijwilliger bent u herkenbaar aanwezig in de Centrale Hal van het UMC Utrecht. U heet patiënten en bezoekers welkom en begeleidt hen als gewenst naar hun bestemming. Samen met andere vrijwilligers loopt u door de hal en anticipeert u op de behoeften van patiënten en bezoekers. U bent hoffelijk, spreekt mensen aan die zoekend zijn, wijst hen zo nodig de weg en informeert hen over de algemene faciliteiten en voorzieningen in het ziekenhuis. U geeft aandacht aan mensen die in de hal verblijven en biedt hen iets te drinken aan.

Bekijk hier het filmpje van het Entreegebied

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Gastenverblijf UMC Utrecht

Over deze afdeling

Het Gastenverblijf van het UMC Utrecht is er voor familie (of andere naasten) van patiënten. Na een operatie, of in situaties waarin iemand als patiënt in angst zit, is het voor hen fijn te weten dat  hun partner of familie in de buurt is. Als het nodig is, zijn zij ook 's nachts in 5 minuten bij hen. Het gastenverblijf telt acht tweepersoonskamers, een grote huis-/eetkamer voor gezamenlijk gebruik en een volledig ingerichte keuken, waar gasten hun eigen maaltijd kunnen bereiden. Het gastenverblijf kan bestaan door de inzet van gastvrouwen en gastheren.

Wat verwachten wij van u?

Als gastvrouw of gastheer zet u zich met hart en ziel in om alle familieleden en naasten van patiënten een vervangend thuis te bieden voor de dagen dat zij in het Gastenverblijf doorbrengen. Samen met anderen zorgt u dat het UMC Utrecht familie en naasten van patiënten een tijdelijk thuis kan bieden. U werkt meestal een dagdeel per week. Gasten kunnen altijd bij u terecht. Zowel voor een praatje als voor praktische hulp of advies. Als u een vraag niet kan beantwoorden gaat u voor hen op zoek naar iemand die dat wél kan. U verwerkt de reserveringen en ontvangt de gasten. Ook zorgt u ervoor dat de kamer in orde is als de gasten aankomen.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Intensive care centrum

Over deze afdeling

Het UMC Utrecht heeft een nieuw intensive care centrum met 36 eenpersoonskamers. Het is gebouwd op het dak van het UMC Utrecht. Hier kunnen patiënten plotseling worden opgenomen vanuit de thuissituatie, via een verpleegafdeling of vanuit een ander ziekenhuis. Een aantal patiënten wordt opgenomen na een operatie en weet vooraf dat ze na de operatie op de intensive care terecht komen. Er zijn geen vaste bezoektijden in het ic-centrum, familieleden kunnen 24 uur per dag hun naasten bezoeken. Er zijn ook zes familiekamers, waar familieleden kunnen overnachten als de toestand van een patiënt verslechterd of kritiek is.

Wat verwachten wij van u?

Tussen 16.30 en 20.30 uur ‘s avonds werken er vrijwilligers als gastvrouw en gastheer bij de ontvangstbalie van het intensive care centrum. Als gastvrouw of gastheer zorgt u voor een gastvrije ontvangst van familie en naasten van patiënten. Zo nodig loopt u even mee naar de kamer als iemand voor de eerste keer komt. U bent een aanspreekpunt voor familieleden en maakt hen wegwijs op de afdeling.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze functie of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Kinderziekenhuis

Over deze afdeling

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis draait alles om één doel: kinderen gezond maken en gezond houden door vernieuwende behandelingen, verbeteringen van de bestaande zorg en ziektepreventie. Het uitgangspunt daarbij is de zorgbehoefte van het kind. In het WKZ werken vrijwilligers bij de kindertelevisie, het dierenproject en de huiswerkbegeleiding.

Wat verwachten wij van u?

kindertelevisie

De kindertelevisie is een wekelijkse activiteit die op woensdagmiddag plaatsvindt. Als vrijwilliger maakt u het mogelijk dat kinderen die in het ziekenhuis liggen de activiteiten in het kindertheater en/of op de afdeling, via het interne televisienet in het WKZ kunnen volgen. U doet dit door deze activiteiten te filmen en (live) uit te zenden.

dierenproject

Het dierenproject vindt één keer in de veertien dagen op donderdagmiddag plaats. Dieren van een kinderboerderij worden naar het kindertheater gebracht. In het theater kunnen kinderen met hun ouders of begeleiders de dieren zien, voeren, vasthouden en knuffelen. Samen met één andere vrijwilliger hebt u hierbij de rol van gastvrouw of gastheer en helpt u met het voorbereiden en opruimen. 

huiswerkbegeleiding

U geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen die opgenomen zijn voor een tiendaagse incontinentietraining. U haalt de kinderen op van de afdeling en brengt ze na afloop weer terug. Huiswerkbegeleiding vindt plaats in een lokaal van de WKZ-school en geeft u op werkdagen tussen 9.45 en 11.30 uur.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Poliklinieken

Over deze afdeling

Dagelijks bezoeken veel patiënten een polikliniek in het UMC Utrecht. Zij brengen een bezoek aan de arts en zijn voor langere of kortere tijd aanwezig in de wachtruimten van een van de poliklinieken. Een bezoek aan het ziekenhuis brengt vaak spanning met zich mee. Daarom zijn er elke werkdag, `s ochtends en `s middags, vrijwilligers aanwezig in het polikliniekgebouw.  De werkzaamheden vinden plaats op de poliklinieken rondom de wachtende patiënt.

Wat verwachten wij van u?

Als vrijwilligers zorgt u ervoor dat iedereen zich welkom voelt door middel van een gastvrije, proactieve houding. U bent er voor de polikliniekbezoekers, schenkt aandacht én koffie of thee met behulp van een drankenwagentje, houdt de wachtruimten opgeruimd en netjes en hebt een signalerende functie. Verder informeert u patiënten wanneer wachttijden uitlopen en geeft zo nodig andere relevante informatie. Hulpbehoevende patiënten of bezoekers signaleert u snel en u roept hulp in als dit nodig is.

Bekijk hier het filmpje van de Poliklinieken

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Radiologie

Over deze afdeling

Op de afdeling Radiologie wordt onderzoek gedaan bij patiënten die zijn doorverwezen door een specialist of huisarts. Om de vraag van de arts te beantwoorden, kan met verschillende technieken onderzoek worden gedaan. Naast het maken van foto's met röntgenstralen, wordt er ook onderzoek gedaan met geluidsgolven (echografie) en magneetvelden (MRI). Bij de hoofdreceptie van de afdeling Radiologie wordt aangegeven in welke wachtruimte de patiënten en eventuele familie of begeleiders mogen plaatsnemen.

Wat verwachten wij van u?

Als vrijwilliger werkt u hier als gastvrouw of gastheer en maakt u rondes over de verschillende wachtruimtes van de afdeling. U probeert patiënten en hun begeleiders tot steun te zijn. Door een vriendelijke ontvangst met koffie of thee en desgewenst een praatje. De patiënten zijn vaak onzeker of gespannen over wat hen te wachten staat. Verder bent u als gastvrouw of gastheer een tussenpersoon tussen de laboranten die achter de schermen werken en de patiënt in de wachtruimte. Bij inhoudelijke vragen en of opmerkingen van de patiënt wordt de laborant geraadpleegd en bij het uitlopen van de wachttijden kan u de patiënt inlichten.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Radiotherapie

Over deze afdeling

Bij de behandeling van kanker is het vaak nodig gebruik te maken van bestraling (radiotherapie). Patiënten en eventuele familie of begeleiders zijn vaak onzeker of gespannen over wat hen te wachten staat.

Wat verwachten wij van u?

In wachtruimten van Radiotherapie werkt u als gastvrouw of gastheer. U probeert patiënten en hun begeleiders tot steun te zijn, door een vriendelijke ontvangst met koffie of thee en desgewenst een praatje. U loopt zo nodig even mee naar de juiste wachtruimte of begeleidt mensen naar de uitgang of de auto of taxi.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Spoedeisende hulp

Over deze afdeling

Op de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht komen volwassenen en kinderen, die met spoed medische zorg nodig hebben. De afdeling is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend. Het is een uitdagende vrijwilligersfunctie, waarbij u in heel veel verschillende situaties terechtkomt en veel leert. Als vrijwilliger moet u zich wel realiseren, dat u met heftige situaties geconfronteerd kunt worden en daarop zijn voorbereid.

Wat verwachten wij van u?

Het gaat vooral om het aanbieden van koffie en thee in de wachtruimten en de patiëntenkamers. Aandacht geven en een praatje maken met patiënten en hun naasten en het aanbieden van broodmaaltijden aan familie en begeleiders van patiënten, als zij lang moeten wachten. Vrijwilligers zijn het meest nodig in de middag en avond, zowel op werkdagen als op zaterdag. Dit zijn de drukste momenten. De rest van de dag heeft de verpleging vaak zelf iets meer ruimte.

Bekijk hier het filmpje van de Spoedeisende Hulp

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Stiltecentrum

Over deze afdeling

In het Stiltecentrum wordt 2x per maand op zon- en feestdagen een kerkdienst gehouden. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen zoveel mogelijk patiënten deze dienst bijwonen. De vrijwilligers worden ongeveer één keer per maand ingezet. Alle patiënten krijgen op vrijdag bij hun ontbijt een uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdienst. Wanneer zij begeleiding en/of vervoer nodig hebben kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Wat verwachten wij van u?

Op zaterdagochtend inventariseert u samen met een collega-vrijwilliger wie zich hebben aangemeld en legt u contact met de patiënt. Op zondag vervoert u als vrijwilliger de patiënten met bed of rolstoel naar het Stiltecentrum. Na afloop van de dienst drinkt u koffie met de patiënten en brengt hen vervolgens weer terug naar de afdelingen.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Tijdschriftenservice

Over deze afdeling

De Tijdschriftenservice leent tijdschriften uit aan alle patiënten die zijn opgenomen in locatie UMC, het CMH én aan patiënten van de afdelingen Zwangeren en Kraam in het WKZ. De Tijdschriftenservice verzorgt ook de uitleen van het 'gesproken boek'. Dit is bedoeld voor patiënten die (tijdelijk) niet kunnen lezen, maar ook voor patiënten die liever luisteren of die moeite hebben met het hanteren van een boek of krant. De Tijdschriftenservice beschikt over een kleine eigen ruimte. Voor deze ruimte staat een leestafel met tijdschriften en kranten waar patiënten of bezoekers rustig kunnen zitten. Er staat ook een verrijdbare boekenkraam waarin UMC-medewerkers, patiënten en bezoekers een boek kunnen achterlaten of waaruit ze er een kunnen meenemen.

Wat verwachten wij van u?

Elke dag gaat u samen met een wisselend team van vrijwilligers tussen 13.30 en 16.00 uur de verpleegafdelingen langs. Elke afdeling komt een keer per week aan de beurt. Ook kunnen patiënten een telefonische bestelling doen, die u dan dezelfde middag nog bij hen aflevert.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Verpleegafdelingen

Over deze afdeling

Ook op verpleegafdelingen kunnen vrijwilligers helpen om het verblijf voor patiënten een stukje aangenamer te maken. Op de verpleegafdelingen geriatrie, KNO/kaak- en hoofdhals chirurgische oncologie, neurologie en neurochirurgie werkt u als gastvrouw of gastheer.

Wat verwachten wij van u?

Samen met andere vrijwilligers bent u op werkdagen ’s ochtends aanwezig. Soms werkt u alleen, soms met twee vrijwilligers per ochtend. U ontvangt patiënten en eventuele familie of begeleider(s) die voor opname komen, biedt iets te drinken aan en geeft algemene informatie over de afdeling. U maakt de patiënt wegwijs, laat de kamer zien en helpt eventueel met de kast inruimen. Naast de opvang en begeleiding van nieuwe patiënten kunt u als vrijwilliger ook service verlenen aan patiënten, die al opgenomen zijn. U haalt bijvoorbeeld een krant, maakt een praatje met iemand die daar behoefte aan heeft, brengt de post rond, verzorgt de bloemen of begeleidt de patiënt naar de kapper of de winkel.

Bij de afdeling Geriatrie wordt veel aandacht besteed aan delierpreventie en het stimuleren van bewegen en eten. U luncht hier ook samen met de patiënten. 

Bekijk hier het filmpje van de verpleegafdeling Geriatrie

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden

Zorglijn Affectieve en psychotische stoornissen

Over deze afdeling

Kliniek A1 is een psychiatrische afdeling die zich richt op de behandeling van patiënten met affectieve of psychotische stoornissen. Het is een gesloten afdeling met 18 plaatsen voor vrouwen en mannen. In bepaalde situaties en bij bepaalde aandoeningen kan worden overgegaan op behandeling met Electro Convulsie Therapie (ECT), ofwel elektroshock behandeling.

Wat verwachten wij van u?

Samen met een verpleegkundige begeleidt u als gastheer of gastvrouw patiënten die voor ECT naar de OK gaan. Deze patiënten liggen in bed, zitten in een rolstoel of lopen zelfstandig als ze naar de OK gaan. De begeleiding van de OK terug naar de kliniek gebeurt over het algemeen in een bed. Het gaat om maximaal zes patiënten op een ochtend. Patiënten voelen zich vaak wat verward en versuft als ze terugkomen van de OK. Als gastvrouw of gastheer blijft u even bij de patiënt en voorziet hem of haar van een kopje koffie of thee en iets te eten. Binnen de Zorglijn Affectieve en psychotische stoornissen werkt u samen met in totaal drie vrijwilligers, op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze afdeling of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of meldt u direct aan.

Direct aanmelden