Terug

Werving en selectie

Vrijwilligerswerk bij het UMC Utrecht is belangrijk werk. Als vrijwilliger kunt u echt iets doen voor patiënten en hun naasten. Daarom is onze aanpak professioneel. Wij zien vrijwilligerswerk als een baan. Een baan waar u niet voor betaald wordt, maar wel veel voor terug krijgt. U kunt uw belangstelling aangeven voor een of meerdere afdelingen. Als daar vacatures zijn, benaderen wij u persoonlijk. We werven en selecteren geschikte kandidaten. Zo weet u zeker dat u straks de juiste persoon bent op de juiste plek.

Functie-eisen

Vanuit Bureau Vrijwilligerszaken werven en selecteren wij nieuwe vrijwilligers. Onze manager vrijwilligerszaken voert een eerste gesprek met u als kandidaat om uw geschiktheid te beoordelen. In een tweede gesprek bepaalt de leidinggevende van de afdeling of hij/zij zich in u als voorgedragen kandidaat kan vinden.

Als vrijwilliger moet u voldoen aan de volgende criteria:

  • Betrouwbaar en discreet zijn en over een positieve en servicegerichte instelling beschikken
  • Mentaal en fysiek fit zijn
  • Zelfstandig kunnen werken én kunnen samenwerken met collega-vrijwilligers en beroepskrachten
  • Betrokkenheid bij de patiënten kunnen combineren met het vermogen tot afstand nemen
  • Levenservaring hebben, met mensen kunnen omgaan en gemakkelijk contact leggen
  • In acht nemen van gangbare omgangsvormen
  • Over voldoende tijd beschikken
  • Telefonisch bereikbaar zijn

Naast bovenvermelde algemene criteria moet u aan de specifieke eisen van de betreffende activiteit voldoen. Deze taken staan in het serviceplan geformuleerd.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op het beleid van werving en selectie.

  • Bij de Tijdschriftenservice vindt het tweede gesprek plaats met twee leden van het team tijdschiftenservice.
  • Bij de Kindertelevisie vindt het tweede gesprek plaats met het hoofd van de Pedagogische Sector en de coördinator Kindertheater.

Mondelinge overeenkomst

Wanneer u als vrijwilliger in dienst treedt is er sprake van een mondelinge overeenkomst tussen u als vrijwilliger en het Bureau Vrijwilligerszaken. Als vrijwilliger dient u zich aan bepaalde regels te houden. Deze regels komen in het eerste gesprek met u aan de orde. Daarnaast staan ze ook op papier (in de vrijwilligersgids en het serviceplan).